Andreas Nilsen – FLOW COWORKING

Hvem er du?

Andreas Nilsen, jeg har blitt 34 år.. Har utdannelse innen Business Creation and Entrepreneurship fra Handelshøgskolen i Tromsø og Chalmers School of Entrepreneurship i Gøteborg. Så jeg er utdanna grunder, og i dag jobber jeg som det jeg kaller “daglig innovatør” på FLOW Coworking, som er et arbeidsfellesskap for små og mellomstore bedrifter, hvor målet er å hjelpe bedrifter på både synlighet og større kontaktnettverk – egentlig sørge for å øke sannsynligheten for å lykkes.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut?

Det er jo det som er spennende, det er ingen dag som er lik! Når folk spør hva jeg gjør, så er det egentlig å tvinge folk til å prate, og det gjør vi på ulike måter. Veldig mange faste arrangement, slik som vaffelfredag. Vi har felles lunsj hver dag, vi har sosiale eventer og faglige eventer, rett og slett for å få folk ut av “boblen” sin og tvinge de til å prate sammen.

Også kom jeg nettopp fra København og Nordic Startup Awards. Vi ønsker å sette Tromsø på innovasjonskartet. Tromsø, eller hele Nord-Norge, henger etter, vil jeg tørre å påstå, hvertfall etter en del andre byer. Vi ønsker å være med på å vise at det skjer kule ting i Tromsø òg, så derfor hoster vi blant annet Norwegian Startup Awards som er den norske finalen. Vinnerne herfra møter vinnerne i fra de andre nordiske landene i en nordisk konkurranse. Det handler om å bygge opp et nettverk slik at vi kan knytte ulike bedrifter på kryss og tvers av nordiske land. Også blir det en global finale i Kina, hvor man kan knytte seg opp mot enda flere og større nettverk. Vi ønsker jo å vise at ting skjer i Nord-Norge – jeg er jo veldig nordnorsk-patriot selv. Derav også Cable Car Pitching, verdens første fjellheis-pitchekonkurranse, det er fordi vi ønsker å lage noe i Tromsø, for Tromsø, med et nasjonalt nedslagsfelt.

Så jeg gjør ekstremt mye forskjellig. Fra mentoring til å utføre gründerhjelpa med Tromsø Kommune, til kursing for alle mulige slags grupper, til å koke kaffe og tørke opp kaffeflekker – rett og slett hele spekteret fra kaffeflekker til kurs.

Kan du fortelle litt om reisen til hit du er nå? Hvordan fant du ut at du ville skape et kontorfellesskap?

Da jeg var ferdig i 2010 var vi tre stykker på studiet som startet en bedrift, men vi fant ingen plass hvor vi naturlig hørte hjemme. Vi var en liten grunderbedrift og vi endte opp på en plass hvor det gikk dager og uker uten at vi så folk, selv om det var et innvasjons- og inkubatormiljø. Etterhvert så ønsket ikke jeg å være med på den bedriften lenger, jeg brant mer og mer for en elg og klesmerket “Moose on the Loose”, og da var jeg på en måte helt alene. Så jeg begynte med hjemmekontor, som der og da føltes fantastisk, men så så jeg fort ut at det her kanskje ikke var den mest produktive løsningen. Så da vi skulle utvide Moose on the Loose og skulle ha et lager, så var det tilhørendes kontor der. Så var jeg heldig, det var en person som heter Tomas som kom sammen med meg at vi skulle ha kontor sammen, og jeg følte bare på hvor fantastisk det var å komme inn på et kontor hvor to stykker kunne sitte og diskutere helt banale ting. Jeg tenkte bare: hvorfor har jeg ikke gjort det her før? Kan ikke dette gjøres større? Så var det ei annen som hadde samme idè og vi slo oss sammen – vipps så hadde vi FLOW Coworking.

Hva er det som er så spesielt med Nord-Norge?

Personlig føler jeg at det er menneskene som er det viktigste vi har. Den delingskulturen vi har og den måten å bli kjent med folk helt unik. Vi er flinke til å heie hverandre frem og støtte opp under.

Vil du si det er gode muligheter for den som har lyst å etablere en bedrift i Nord-Norge?

Det vil jeg absolutt si. Som sagt så er vi flinke til å bidra og hjelpe hverandre med å støtte opp ideer, så jeg tror det er en gylden mulighet for å teste ut noe her. Vi er et lite miljø i Tromsø og Nord-Norge som gjør det relativt enkelt å ta del av.

Var det noen gang et alternativ å flytte vekk fra Tromsø og starte noe der?

Ja. Årsaken var at da vi hadde Moose on the Loose så kostet det like mye å sende en pakke fra Hong Kong til Oslo som fra Oslo til Tromsø. Sånn at alle pilene pekte jo sørover på et økonomisk perspektiv. De fleste av vennene mine, som hadde høyere målsetting om å bli noe mer enn en vanlig ansatt flytta også til Oslo. Det kan jo ikke være sånn at alle skal flytte, det må jo være noe igjen her og bygge, sånn at folk begynner å se mulighetene som er i regionen også? Hvordan kan man omvende den kulturen om at “alt skjer i Oslo”? Jeg ønsker i allefall å være delaktig i det og er veldig glad for at jeg ble værende.

Har det blitt lettere å etablere bedrift i Tromsø nå enn før?

Jeg tror alltid det har vært lett, men jeg tror at generelt i Norge er det blitt mer ansett å være gründer. Janteloven henger fortsatt høyt, men ikke like høyt som for bare noen år siden. Det har skjedd mye, hell i uhell med at oljeprisene er sunket, som har ført til at det har skjedd noe med kulturen og at vi nå har mange som er nødt til å tenke på nye måter. Det er nok mange som har tenkt “Shit, vi er nødt til å gjøre noe nytt”. Uten folk som tør, kommer vi dessverre ingen vei.