Hvem er du?

Jeg heter Lena Fjellvang Osima, er fra Narvik, men har bodd i Tromsø siden jeg begynte å studere i 2006. Nå har jeg en master i ledelse, innovasjon og marked.

 

Mens jeg studerte var jeg aktiv på Driv og i Debutuka, og jeg jobbet også som daglig leder på Driv under en ettårig pause i masterløpet. Etter masteren fikk jeg et internship i Sjømatrådet, først i kommunikasjonsavdelingen, deretter i en prosjektstilling som markedsrådgiver. Der jobbet jeg med et torskeprosjekt i Kina, og bodde et halvt år i Shanghai.

 

 

Etter jeg kom tilbake til Tromsø fikk jeg en telefon fra Samskipnaden, som lurte på om jeg kunne tenkt meg et vikariat som kommunikasjonssjef. De kjente meg fra min tid på Driv, og viste at jeg hadde jobba med kommunikasjon for Sjømatrådet. Jeg var i kommunikasjonsavdelinga et halvt år, så gikk jeg over i avdelinga som nå heter Innovasjon og utvikling. Her jobber jeg litt todelt; den ene delen er å jobbe med å styrke nærhet til studentene, og den andre delen er å jobbe med å videreutvikle tjenestene våre i tråd med studentenes behov. En av tingene vi jobber med nå er å etablere en ny tjeneste som skal hete Studentliv, som skal ha fokus på å legge til rette for at studentene skal ha et bedre studentliv.

 

Hva er en studentsamskipnad?

Vi har et samfunnsoppdrag. Det er å legge til rette for at studentene skal kunne gjøre studiene sine, og fungerer som et støtteapparat. Man sier at vi er studentenes velferdsorganisasjon, og vi jobber for at studentene skal ha det bra. Blant annet gjennom studentboliger, cafeer og kantiner på campus, gratis psykisk helsetilbud, idrettsfasiliteter slik som Kraft i Tromsø, og studentbarnehagene for studenter med barn – og nå får vi også snart  Studentliv.

 

I første omgang jobber vi særlig med å styrke studentforeningene. De er veldig viktig for å skape samhold for studentene – for at man skal ha en “flokk” rett og slett. I Tromsø er det over 100 studentforeninger, og dersom man ikke finner en som passer for deg kan man starte en selv! Det er også andre måter å legge til rette for sosiale møteplasser for studenter og aktiviteter, og vi kommer til å jobbe tett med studentene for å finne ut hvordan det kan forbedres i tillegg til å jobbe mer med tingene vi allerede gjør.

Her er vi Norges arktiske studentsamskipnad for hele UiT, og holder til i Alta, Hammerfest, Tromsø, Narvik, Harstad og Svalbard.

 

Hvordan jobber Samkipnaden med innovasjon?

Vi jobber både i det store og det små. Blant annet med å se på hvordan vi får en bedre innovasjonstankegang i bedriften, slik at hver ansatt er bevisst på hva som skal til for å lage bedre løsninger. Et av tiltakene for dette er blant annet Innovasjonsprisen. Det går ut på at vi heier på tiltakene de ansatte gjør, og på de ansatte selv. Vi ser et stort potensial for å få til de små bedrede løsningene, som samlet sett gjør at vi får bedre tjenester.

 

Vi jobber også med en ny strategi som ser på hvordan våre tjenester kan være relevante for framtiden, som også har startet noen større innovasjonsprosjekter. Utgangspunktet er å skape bedre brukeropplevelser – å imøtekomme studentenes behov etterhvert som de endres.

 

Kan du fortelle om en vanlig arbeidsdag?

Er det noen som svarer at de har en vanlig arbeidsdag? I jobben min er den mange forskjellige prosjekter, og jeg jobber en del med forskjellige folk i prosjektene. Vi starter med en ting, følger opp en annen ting, og det er veldig mange “skifter” i løpet av en arbeidsdag. I går var for eksempel en dag med masse transport, ettersom vi flyttet oss fra Harstad og ut til Sommarøy for å ha en innovasjonsworkshop. Det var en uvanlig dag, men de dukker også opp. Det er mange skifter, mye jobb sammen med andre folk, men det gir meg mye!

 

Føler du internshipene i Sjømatrådet var et sidespor eller var det avgjørende for Samskipnaden?

Nei, det var en fantastisk mulighet. Jeg anbefaler alle studenter å søke seg til internship. Man kommer rett i en bedrift og får delta på mange av de store prosjektene. Det var sånn jeg utviklet meg rett etter studiene, og det var en kjempemulighet! Jeg har aldri tenkt at jeg gjør noe for å oppnå noe annet, og har heller tatt mulighetene jeg syns er spennende og utfordrende, og jeg kan identifisere meg med.

 

Du har vært litt rundt og reist, kunne du tenkt deg å starte karrieren din en annen plass enn i Nord-Norge?

Nei. Jeg tror i alle fall at man får muligheter her man ikke ville fått ellers. Kampen om plassene er ikke like stor, og jeg har opplevd en veldig stor tillit når man kommer inn som ung og fersk arbeidstaker. Man får et stort ansvar tidlig, og muligheter jeg ikke tror man ville fått dersom man startet en annen plass. Det er selvfølgelig spennende å få mulighet til å reise ut, det handler om å tilegne seg kulturforståelse og åpne horisonten litt. Man er heller ikke så stedsbunden lengre. Jeg er hvertfall veldig glad for at jeg både har studert her og er her.

 

Har du trua på at Nord-Norge kommer til å være stedet å være i framtida?

Haha, ja det har jeg. Jeg tror det kommer til å skje mye spennende fremover. Her har man det urbane, slik som Tromsø og Bodø, hvor man har mange muligheter, og nordområdene er en viktig internasjonal satsning fremover. I tillegg har man også ting her som naturen og naturkreftene, vær, vind og alt som kommer, og jeg tror det er bra for hodet og kroppen.

 

Hva er så spesielt med Nord-Norge?

I kulda er det varmt!