Hvem er du?

Jeg heter Mats Trones og er 32 år gammel. Jeg har bakgrunn fra Forsvaret dere jeg har en toårig lederutdanning, i tillegg har jeg jobbet flere år i forsvaret, og både tjenestegjort i innland og utland. Etter forsvaret tok jeg en bachelor i i ledelse innovasjon og marked, og en master i Business ,Creation and Entrepreneurshipved UiT. Under studietiden var jeg med å etablere StartUiT, i tillegg til være involvert i ulike oppstartsprosjekter.

Hva jobber du med?

Jeg jobber nå for Norinnova Technology transfer som forretningsutvikler der jeg jobber med kommersialisering av forskning samt at jeg leder satsingen på grundere. Kommersialisering av forskning er en av kjernevirksomhetene til Norinnova og vi sammarbeider mye med UiT, i tillegg til øvrige forskningsmiljø. Når vi jobber med kommersialisering av forskning så ser vi ført på om forskningsresultatet eller “oppfinnelsen” har potensialet til å bli kommersialisert. Eksempelvis i form av et nytt produkt eller tjeneste. Da vurderer vi om det er unikt,om dette kan beskyttes, hvordan kan det anvendes og om det er et marked for dette. . Noen ganger kan forskningen være så langt fram i tid at industrien ikke er klar for det.Målet er at vi ender opp med å lisensiere ut teknologien/oppfinnelsen, enten til eksisterende næringsliv eller til et nytt oppstartsselskap som danner rundt denne teknologien.

Når jeg jobber med grundersatsningen så jobber jeg med bedrifter, oftes i  tidlig fase, hvor i mange tilfeller er under realiseringen av en ide. Eksempelvis er kanskje ikke produktet enda ferdig laget eller testet i markedet .Jeg og teamet mitt hjelper med å konkretisere forretningskonseptet, utvikle en videre plan for realisering av ideen,  i tilleg til at vi sparrer med de under utviklingen av bedriften.. Vi hjelper også grunderne i å komme i kontakt med relevante personer som er eksperter på et fagfelt, for eksempel patentadvokater som i mange tilfeller er relevant.I tillegg til at vi har et stort fokus på å være kunde- og markedsfokusert, har vi et stort fokus på kapital, da vi mener dette er nødvendig for de fleste innenfor vår målgruppe. Dette være seg fra offentlig støtte til privat kapital fra investorer.

Som grunder hos oss vil du også få tilgang til nødvendig infrastruktur. Fra møterom til egne kontorer – alt etter deres behov.

Hva gjorde at du valgte denne retningen?

Etter fem år i forsvaret fant jeg ut at jeg ønsket å begynne å studere mer. Jeg kunne enten søkekrigsskolen og fortsette karrieren i Forsvaret, eller så kunne jeg bli sivil og studere ved et universitet. Jeg sluttet dermed i Forsvaret og begynte å studere Ledelse, innovasjon og marked ved UiT. Jeg skulle i utgangspunktet studere økonomi, men jeg ble lokket av ledelse og markedsføring. Jeg begynte på studiet uten å egentlig vite hva innovasjon var, men i løpet av studietiden fikk jeg en stor interesse for innovasjon og entreprenørskap. Underveis i studieløpet var jeg med på noen forskjellige oppstartsbedrifter uten at de tok av. Etter hvert fikk jeg øynene opp for Norinnova og jeg begynte å fokusere målrettet mot å få muligheten til å få jobb her, som jeg til slutt fikk!

Hvordan er forholdene for å starte bedrift i Nord-Norge?

Jeg vil si at det er gode forhold for å starte en bedrift i Nord-Norge, og kanskje spesielt i Tromsø. Det er en liten storby og det gjør at det er lett å skille seg litt ut her og lage seg et godt nettverk, det er ikke så vanskelig å komme i kontakt med de rette folkene som er nødvendig for å starte en bedrift. Vi har gode fasiliteter og laboratorier som man kan leie eller slik at man slipper som oppstartsbedrift å investere i dette selv. I tillegg har vi et bra kunnskapsmiljø som følger av Universitetet i Tromsø, Nofima og øvrige. Det er gode muligheter her, også utenom de tradisjonelle næringene som reiseliv og fiskeri.