Oppgaver

Har bedriften din en utfordring? Trenger du en markedsanalyse eller en utviklingsstrategi? Studentene i Nord-Norge sitter på oppdatert kunnskap og søker etter praktisk erfaring ved siden av studiene. På karrierenord.no kan du legge ut behovet ditt – og innlede et samarbeid med en student.

  • Prosjekt – fullstendig på bedriftens premisser

Dersom du ønsker å få utredet et problem, analysert et marked, å få markedsføringshjelp osv. kan et samarbeid med en student være midt i blinken. På karrierenord.no kan du lyse ut det du trenger slik at det markedsføres gjennom nettsiden vår. Dette er på bedriftens premisser slik at varighet, arbeidsvilkår og arbeidsoppgaver kan utformes akkurat slik dere ønsker.

Hvordan?

Simpelthen gå inn på «lys ut mulighet» (Link) og fyll ut den informasjonen som trengs. Annonsen vil dukke opp etter at vi har godkjent den (for å hindre spam).

Eller ta kontakt med oss på kontakt@karrierenord.no dersom du ønsker hjelp til å legge ut.

  • Bacheloroppgave

En bacheloroppgave er en oppgave studentene skriver mot slutten av en bachelorgrad. Perioden for oppgaveskriving varer vanligvis rundt 6 måneder. Dette er en ypperlig mulighet til å skape noe mer enn en fiktiv og rent teoretisk oppgave. Et samarbeid med en student om en bacheloroppgave kan gi viktige bidrag til både næringslivet og studenten.

Hvordan?

Gå inn på «lys ut mulighet» (Link) for å legge ut forespørsel om at du har et problem, eller en mer konkret oppgave du ønsker løst. Deretter ligger oppgaven ute og studentene kan ta kontakt dersom de ønsker å skrive oppgaven.

Nærmere om formulering av problemstillingen avklares deretter med studenten, arbeidsgiveren og veilederen til studenten.

  • Nærmere om formulering av problemstillingen avklares deretter med studenten,
  • arbeidsgiveren og veilederen til studenten.
 
  • Masteroppgave

En masteroppgave er en oppgave studentene skriver mot slutten av mastergraden sin. Varigheten ligger vanligvis på rundt 6-12 måneder. Dette er en oppgave på høyere akademisk nivå enn bacheloroppgaven. Det er også en unik mulighet til å skape en oppgave som er relevant for arbeidslivet og samfunnet. Gjennom å samarbeide med en student om masteroppgaveskriving kan bedriften bli tilført nye synspunkter og analyser, mens studenten får en mulighet til å skrive noe som faktisk kan bli brukt og utgjøre en forskjell. En unik mulighet!

Hvordan?

Gå inn på «lys ut mulighet» (Link) for å legge ut forespørsel om at du har et problem, eller en mer konkret oppgave du ønsker løst. Deretter ligger oppgaven ute og studentene kan ta kontakt dersom de ønsker å skrive oppgaven.

Nærmere om formulering av problemstillingen avklares deretter med studenten, arbeidsgiveren og veilederen til studenten.

  • Internship

Et internship er en midlertidig ansettelse, gjerne med en student som er ansatt en begrenset periode i en organisasjon. Varigheten kan være alt fra noen uker til flere måneder, og det kan være tale om både deltids- og heltidsstilling. Stillingen kan være nokså lik – eller helt lik –en sommerjobb, praktikantopphold eller deltidsjobb. Det trenger ikke å ha noen betydning hvilken betegnelse som benyttes.

Poenget med interships og grunnen til at flere benytter seg av denne betegnelsen, er at en tar sikte på at internshipet skal være mer læringsrettet og studierelevant enn andre stillinger. Ofte får en intern kunnskap om flere forskjellige aspekter i organisasjonen, og ikke kun de oppgavene vedkommende skal jobbe med. På denne måten er det også en måte å bli kjent med virksomheten og de ansatte, gjerne med tanke på senere rekruttering. Et internship vil også sikte seg mer mot arbeidsoppgaver som krever en viss kompetanse, og ikke like mye mot typiske rutineoppgaver.

  • Trainee

Med traineestilling sikter vi til en stilling hvor nyutdannede jobber i en organisasjon som trainee med sikte på fast ansettelse etter trainee-perioden er over. I denne stillingen får den nyutdannede gjerne jobbe med og innsikt i, forskjellige aspekter ved organisasjonen. Stillingen fører med dette til en dyp og bred kjennskap til organisasjonen.

Den største forskjellen mellom trainee og intern er dermed at trainee-stillingen er for nyutdannede og oftest medfører fast ansettelse.

  • Deltidsstilling

En deltidsstilling er en ansettelse på deltid, noe som passer studenter svært godt. Det kan være klare likhetstrekk mot trainee og internships, men deltidsstillingen tar som oftest mer sikte på at man skal utføre nokså konsekvente arbeidsoppgaver. Fokuset på bred kjennskap til bedriften og oppgavenes relevans til studentens utdannelsesløp er ofte ikke av noen spesiell betydning. Imidlertid kan en deltidsstilling og et internship innebære de samme arbeidsoppgavene, og det er opp til deg som arbeidsgiver hvorvidt du ønsker å lyse ut noe som deltid eller internship.

  • Heltidsstilling

Med heltidsstilling siktes det mot en ansettelse på heltid.

  • Sommerjobb/VGS

Sommerjobber er ofte arbeidsoppgaver som ikke krever kompetanse i noen spesiell utdanningsløp, og dermed passende for unge som ikke har påbegynt studie. Igjen er det ikke klare retningslinjer på betegnelsene, slik at en internshipstilling kan kalles sommerjobb.